woensdag 12 december 2012

Het dennenboompie

Veur de kinder - Bonnie Veendorp

Het dennenboompie

Een dennegie stun in de bos
hij was wat klein van stuk
de grote dennen zeden: “Goh,
wat blief ie toch een kruk

Wat bin ie toch een miezertie,
...
ze mussen oe ummehakken!”
Het boompie reerde hum toen zat,
het drupte van zien takken.

Op zekere dag kwam toen de boer
zien dennen ies bekieken.
“Dit is de mooiste”, zee hij blied,
“die zal bij oes wel lieken.”

“Hij haalde ’t boompie uut de grond
en lei hum op de wagen,
de aandre dennen keken zoer
wuzzen glad ziet wat zij zagen!

Thuus bint de kiender van de boer
het boompie gaon versieren
mit glinsterspul en naomaaksnei
um karstfeest te gaon vieren.

Toen was de kleine dennenboom
het mooist van allemaole…
En de grote dennen in de bos?
die stunde in de kolde!

Bonnie Veendorp is geboren in 1923 in Hoogeveen en opgegroeid in Zuidwolde. Uiteindelijk is zij ook weer in Zuidwolde komen te wonen. Door een gedichtenwedstrijd van de Drentse radio (RONO) werd zij aangemoedigd om meer gedichten te schrijven. Ze schreef steeds in het Drents en haar gedichten hebben een wat nostalgische inslag en gaan over kabouters , over dieren en over kinderen.  Eigenlijk zij haar gedichten “veurvallegies op riem”

In 2010 is op initiatief van de stichting RECO op de Falieberg een pad geopend waarlangs “gedichies” van Bonnie Veendorp te lezen zijn. De bedoeling is om de Drentse taal een beetje levend te houden. En wanneer je deze gedichten leest, besef je meteen dat dat de moeite waard is. Het Vlinderommetje Zuidwolde loopt in het Faliebergbos langs een groot deel van Bonnie’s padtien of eigenlijk Bonnie’s kuierpadtien.
Info gevonden op:  http://www.vlinderommetje.nl/bonniespadtien.html

en op:
en voor de lezers die aan gps-wandelingen doen meer info op:

dinsdag 11 december 2012

Gien stèe in 't lozement

Gien stèe in ’t lozement - Roelf Klunder

Hij had gien kamer vrij veur heur,
’t had misschien aans nog wel ekund
mar nou hij zag, hoe ’t er mit stund…
Nee, daor had hij gien ruumte veur.

De baos van d’herberg, die ’t heur zèe,
sleut weer zien deure en hij dacht:
die kriegt een moeilijke nacht…...
En Jozef zöcht, mar vund gien stèe.

Gien stèe veur ’t kiend? Maria mus
in traonen al mar wieder gaon.
Daor bleef de ezel stille staon:
de deur van een stal stund lös…

‘’k Had ’t mij zo aanders veuresteld’,
fluustert Maria, ‘hej gien stèe?’
Mar bliede engeln zingt van vrèe,
en scheupers koomt uut ’t nachtlijk veld.

As de wiezen zuukt naor ’t kiend,
giet er een golden laampe braanden,
die wes de weg uut wiede laanden
hen d’arme stal, waor z’alles viendt.

Roelf Klunder
(Zuidwolde 1909 - Breda 1997) Dichter.
Verliet op zijn vijftiende Drenthe en ging naar een kostschool in Nijmegen Volgde de opleiding voor onderwijzer. Was werkzaam in het onderwijs in Vriezenveen en Waddinxveen en vestigde zich uiteindelijk in Breda. Schreef onder het pseudoniem Erk cursiefjes in Onze Vacatures. Begon na 1945 te schrijven in het Drents voor Oeze Volk. In 1985 verscheen zijn bundel Zoer en zute.
 Roelf Klunder
info gevonden op: (klik)