dinsdag 11 december 2012

Gien stèe in 't lozement

Gien stèe in ’t lozement - Roelf Klunder

Hij had gien kamer vrij veur heur,
’t had misschien aans nog wel ekund
mar nou hij zag, hoe ’t er mit stund…
Nee, daor had hij gien ruumte veur.

De baos van d’herberg, die ’t heur zèe,
sleut weer zien deure en hij dacht:
die kriegt een moeilijke nacht…...
En Jozef zöcht, mar vund gien stèe.

Gien stèe veur ’t kiend? Maria mus
in traonen al mar wieder gaon.
Daor bleef de ezel stille staon:
de deur van een stal stund lös…

‘’k Had ’t mij zo aanders veuresteld’,
fluustert Maria, ‘hej gien stèe?’
Mar bliede engeln zingt van vrèe,
en scheupers koomt uut ’t nachtlijk veld.

As de wiezen zuukt naor ’t kiend,
giet er een golden laampe braanden,
die wes de weg uut wiede laanden
hen d’arme stal, waor z’alles viendt.

Roelf Klunder
(Zuidwolde 1909 - Breda 1997) Dichter.
Verliet op zijn vijftiende Drenthe en ging naar een kostschool in Nijmegen Volgde de opleiding voor onderwijzer. Was werkzaam in het onderwijs in Vriezenveen en Waddinxveen en vestigde zich uiteindelijk in Breda. Schreef onder het pseudoniem Erk cursiefjes in Onze Vacatures. Begon na 1945 te schrijven in het Drents voor Oeze Volk. In 1985 verscheen zijn bundel Zoer en zute.
 Roelf Klunder
info gevonden op: (klik)

Geen opmerkingen: